Quan hệ HAS-A trong Java

0
75

Nếu một lớp có một tham chiếu thực thể, thì nó được biết đến như là một lớp có quan hệ HAS-A. Giả sử một tình huống, đối tượng Employee chứa nhiều thông tin như id, name, eamailID, … Nó gồm một hoặc nhiều đối tượng address mà có thông tin riêng như city, state, country, zipcode, … như sau:

Trong tình huống như vậy, Emloyee có một address là tham chiếu thực thể, vì thế mối quan hệ là Employee HAS-A address.

Tại sao và khi nào sử dụng quan hệ HAS-A

  • Sử dụng quan hệ HAS-A giúp làm tăng tính tái sử dụng của code. Và khi không có mối quan hệ IS-A, thì quan hệ HAS-A là lựa chọn tốt nhất.
  • Tính kế thừa nên chỉ được sử dụng nếu mối quan hệ IS-A được duy trì thông qua suốt vòng đời của đối tượng có liên quan; nếu không thì, quan hệ HAS-A là lựa chọn tốt nhất.

Ví dụ đơn giản về quan hệ HAS-A trong Java

Trong ví dụ, chúng ta tạo tham chiếu của lớp Operation trong lớp Circle.

Ví dụ

Như trong ví dụ trên đã đề cập, Employee có một đối tượng là Address, đối tượng này chứa thông tin riêng như city, state, country, … Trong tình huống này, mối quan hệ là Employee HAS-A address.

Tệp Address.java có nội dung:

Tệp Emp.java có nội dung sau:

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

 http://vietjack.com/java/quan_he_has_a_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.