ExceptionHandling và Ghi đè phương thức trong Java

0
103

Có một số qui tắc bạn nên biết khi nói đến ghi đè phương thức với xử lý ngoại lệ. Đó là:

Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception nhưng có thể khai báo Unchecked Exception.

Qui tắc 1: Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception.

Chạy chương trình sẽ cho Compile Time Error.

Qui tắc 2: Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception nhưng có thể khai báo Unchecked Exception.

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

Nếu phương thức lớp cha khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con có thể khai báo cùng exception đó, exception của lớp con, hoặc không khai báo exception nào, nhưng không thể khai báo exception cha.

1. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo exception cha.

Chạy chương trình sẽ cho Compile Time Error.

2. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo cùng exception đó.

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

3. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo exception của lớp con.

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

3. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con không khai báo exception nào.

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

 http://vietjack.com/java/exceptionhandling_va_ghi_de_phuong_thuc_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.