Khối finally trong Java

0
96

Khối finally trong là một khối được sử dụng để thực thi các phần code quan trọng như đóng kết nối, đóng stream, … Khối finally luôn luôn được thực thi dù cho exception có được xử lý hay không. Khối finally phải được theo sau bởi khối try hoặc khối catch.

Ghi chú: nếu bạn không xử lý ngoại lệ trước khi kết thúc chương trình, JVM sẽ thực thi khối finally (nếu bạn không có).

Sự sử dụng khối finally trong Java

Bạn theo dõi các tình huống khác nhau mà khối try trong Java có thể được sử dụng.

Tình huống 1: ở đây exeption không xuất hiện

Chương trình trên sẽ cho kết quả:

Tình huống 2: exception xuất hiện và không được xử lý.

Chương trình trên sẽ cho kết quả:

Tình huống 3: exception xảy ra và được xử lý.

Chương trình trên sẽ cho kết quả:

Qui tắc: Với một khối try thì có thể có 0 hoặc nhiều khối catch, nhưng chỉ có một khối finally.

Ghi chú: Khối finally sẽ không được thực thi nếu chương trình thoát ra (hoặc bởi gọi System.exit() hoặc bởi gây ra một lỗi nghiêm trọng Fatal Error mà làm ngừng tiến trình).

Phân biệt final, finally, và finalize trong Java

Bảng dưới đây liệt kê và miêu tả các điểm khác nhau giữa final, finally và finalize trong Java:

final finally finalize
Final được sử dụng để áp dụng các ràng buộc trên lớp, phương thức và biến. Lớp final không thể được kế thừa, phương thức final không thể bị ghi đè, và giá trị biến final không thể bị thay đổi Finally được sử dụng để đặt các code quan trọng, nó sẽ được thực thi dù exception có được xử lý hay không Finalize được sử dụng để thực hiện tiến trình dọn sạch
Final là một từ khóa Finally là một khối Finalize là một phương thức

Ví dụ final trong Java

Ví dụ finally trong Java

Ví dụ finalize trong Java

 http://vietjack.com/java/khoi_finally_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.