Lớp FileReader trong Java

0
96

Lớp FileReader trong Java kế thừa từ lớp InputStreamReader. FileReader được sử dụng để đọc các luồng ký tự.

Lớp này có một số constructor để tạo các đối tượng cần thiết.

Cú pháp sau tạo một FileReader mới trong Java, được cung cấp File để đọc từ đó.

Cú pháp sau tạo một FileReader mới trong Java, được cung cấp FileDescriptor để đọc từ đó.

Cú pháp sau tạo một FileReader mới trong Java, được cung cấp tên file để đọc từ đó.

Khi bạn có đối tượng FileReader, thì có một số phương thức sau giúp bạn có thể thao tác các file này.

STT Phương thức và Miêu tả
1 public int read() throws IOExceptionĐọc một ký tự đơn. Trả về một int, mà biểu diễn ký tự đã đọc
2 public int read(char [] c, int offset, int len)Đọc các ký tự bên trong một mảng. Trả về số ký tự đã đọc

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa lớp FileReader trong Java:

Nó sẽ cho kết quả sau:

 http://vietjack.com/java/lop_filereader_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.