Lớp FileWriter trong Java

0
68

Lớp FileWriter trong Java kế thừa từ lớp OutputStreamWriter. Lớp này được sử dụng để ghi các luồng ký tự.

Lớp FileWriter có một số constructor để tạo các đối tượng cần thiết.

Cú pháp sau tạo một đối tượng FileWriter được cung cấp một đối tượng File.

Cú pháp sau tạo một đối tượng FileWriter được cung cấp một đối tượng File với một Boolean chỉ dẫn có hay không phụ thêm dữ liệu đã ghi.

Cú pháp sau tạo một đối tượng FileWriter mà liên kết với một File Descriptor.

Cú pháp sau tạo một đối tượng FileWriter được cung cấp một tên file.

Cú pháp sau tạo một đối tượng FileWriter được cung cấp một tên file với một Boolean chỉ dẫn có hay không phụ thêm dữ liệu đã ghi.

Khi bạn có đối tượng FileWriter, thì có một số phương thức có thể được sử dụng để thao tác các file này.

STT Phương thức và Miêu tả
1 public void write(int c) throws IOExceptionGhi một ký tự đơn
2 public void write(char [] c, int offset, int len)Ghi một phần của mảng các ký tự bắt đầu từ offset và với độ dài len
3 public void write(String s, int offset, int len)Ghi một phần của String bắt đầu từ offset và với độ dài len

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa lớp FileWriter trong Java:

Nó sẽ cho kết quả sau:

 http://vietjack.com/java/lop_filewriter_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.