Lớp Wrapper trong Java

0
82

Lớp Wrapper trong Java cung cấp kỹ thuật để chuyển đổi kiểu gốc primitive thành đối tượng và từ đối tượng thành kiểu gốc. Từ J2SE 5.0, đặc điểm autoboxing và unboxing sẽ tự động chuyển đổi primitive thành object (là autoboxing) và từ object thành primitive (là unboxing). Một trong 8 lớp của java.lang package là lớp Wrapper trong Java. Bảng dưới đây liệt kê danh sách 8 lớp Wrapper:

Kiểu gốc Lớp Wrapper
boolean Boolean
char Character
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double

Ví dụ: chuyển đổi từ kiểu gốc Primitive thành Wrapper

Ví dụ: chuyển đổi từ Wrapper thành kiểu gốc Primitive

 http://vietjack.com/java/lop_wrapper_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.