Nối chuỗi trong Java

0
110

Trong Java, nối chuỗi tạo nên một chuỗi mới mà là chuỗi tổ hợp của nhiều chuỗi. Có hai cách để nối chuỗi trong Java, đó là:

  • Bởi toán tử nối chuỗi +
  • Bởi phương thức concat()

Nối chuỗi bởi toán tử + trong Java

Toán tử + trong Java được sử dụng để nối hai chuỗi. Ví dụ:

Trình biên dịch Compiler chuyển đổi code trên thành dạng:

Trong Java, nối chuỗi được thực hiện thông qua lớp StringBuilder (hoặc StringBuffer) và phương thức append của nó. Toán tử nối chuỗi tạo một chuỗi mới bằng cách phụ thêm toán hạng thứ hai vào phần cuối của toán hạng đầu tiên. Toán tử nối chuỗi không những có thể nối chuỗi mà còn có thể nối các giá trị ở kiểu dữ liệu gốc. Ví dụ:

Ghi chú: Sau một String Literal, tất cả toán tử + sẽ được đối xử như là toán tử nối chuỗi.

Nối chuỗi bởi phương thức concat() trong Java

Phương thức concat() trong Java nối chuỗi đã cho vào phần cuối của chuỗi hiện tại. Cú pháp:

Bạn theo dõi ví dụ sau về phương thức concat():

 http://vietjack.com/java/noi_chuoi_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.