So sánh lớp String và StringBuffer trong Java

0
98

Có nhiều điểm khác nhau giữa lớp String và StringBuffer trong Java. Bảng dưới liệt kê các điểm khác nhau này:

Lớp String Lớp StringBuffer
Lớp String là không thể thay đổi (immutable) Lớp StringBuffer là có thể thay đổi (mutable)
Lớp String là chậm và tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn khi bạn nối nhiều chuỗi bởi vì mỗi khi nối chuỗi, nó tạo instance mới StringBuffer là nhanh và tiêu thụ ít bộ nhớ hơn khi bạn nối các chuỗi
Lớp String ghi đè phương thức equals() của lớp Object. Vì thế bạn có thể so sánh các nội dung của hai chuỗi bởi phương thức equals() Lớp StringBuffer không ghi đè phương thức equals() của lớp Object

Kiểm tra hiệu suất của lớp String và StringBuffer trong Java

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Kiểm tra HashCode của lớp String và StringBuffer trong Java

Như bạn có thể thấy trong chương trình dưới đây, lớp String trả về giá trị Hashcode mới khi bạn nối chuỗi nhưng StringBuffer trả về cùng giá trị Hashcode.

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

 http://vietjack.com/java/so_sanh_lop_string_va_stringbuffer_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.