So sánh lớp StringBuffer và StringBuilder trong Java

0
77

Có nhiều điểm khác nhau giữa lớp String và StringBuffer trong Java. Bảng dưới liệt kê các điểm khác nhau này:

Lớp StringBuffer Lớp StringBuilder
Lớp StringBuffer là đồng bộ (synchronized), tức là an toàn luồng (thread safe). Nghĩa là hai Thread không thể gọi đồng thời các phương thức của lớp StringBuffer StringBuilder là không đồng bộ (non-synchronized) tức là không an toàn luồng. Nghĩa là hai Thread có thể gọi đồng thời các phương thức của lớp StringBuilder
StringBuffer là kém hiệu quả hơnStringBuilder StringBuilder là hiệu quả hơn StringBuffer

Ví dụ về lớp StringBuffer trong Java

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Ví dụ về lớp StringBuilder trong Java

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Kiểm tra hiệu suất của lớp StringBuffer và StringBuilder trong Java

Bạn thử ví dụ đơn giản sau để kiểm tra hiệu suất của lớp StringBuffer và lớp StringBuilder trong Java:

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

 http://vietjack.com/java/so_sanh_lop_stringbuffer_va_stringbuilder_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.