[Học Lập trình Android] Bài 4: Xem ảnh với GridView

0
99
Android
Mở  tập tin activity_main.xml trong res/layout/ và chỉnh sửa giống như sau:
Thực hiện copy các hình ảnh vào thưmục res/drawable-hdpi (Lưu ý các file ảnh không nên viết hoa hoặc có chứa kí tự số).
Tạo lớp ImageAdapter kế thừa từ lớp BaseAdapter và khai báo các biến thành viên. Lớp này sẽ có nhiệm vụ cấu trúc dữ liệu cho mỗi ô trong Gridview.
Thực thi các phương thức có bắt buộc của lớp kế thừa. Phương thức getCount trả về số lượng item GridView cần thể hiện chính là độ dài mảng hình và phương thức getPosition trả về vị trí của mỗi item. Phương thức getView tạo đối tượng ImageView thể hiện hình ảnh cho mỗi item.
Khai báo các báo thành viên trong lớp MainActivity và thực hiện tham chiếu trong hàm onCreate
Chạy ứng dụng và xem ứng dụng thể hiện các hình ảnh.
Tải mã nguồn ứng dụng tại:
Trung tâm Tin học – Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.