11 Nov 2017

Khi chúng ta học về code, phát triển phần mềm, ứng dụng, hay website, chúng ta sẽ thường xuyên gặp rắc rối  hoặc bug mà chúng ta không tự mình giải quyết được với sức của mình. Trong những trường hợp như thế, các lập trình viên cũng giống như bạn cần tìm kiếm những câu trả lời từ các  ngôn ngữ lập trình, nền tảng phát triển, công cụ, các API cũng như là các dịch vụ. Vậy chúng ta phải tìm...

16 Oct 2017

Qua 4 bài vừa rồi bạn thấy CURL khá là hay phải không nào? Thật ra thì học tới bài này là bạn đã rành nó rồi đấy, nhưng mình muốn đưa ra thật nhiều ví dụ nên trong bài này chúng ta sẽ xây dựng chức năng upload file với PHP CURL nhé. Để upload file trong php chúng ta thực hiện ba thao tác: Tạo file upload.php để upload file Tạo file curl.php sử dụng CURL để gọi đến file upload....

16 Oct 2017

Trong bài này chúng ta tìm hiểu hai  phương thức POST, GET trong CURL và tìm hiểu làm thế nào để giả lập phương thức POST với PHP CURL, đồng thời chúng ta làm một ví dụ vể sử dụng CURL để submit một form với method là POST. Nội dung chính 1. Method  GET trong PHP CURL 2. Method POST trong PHP CURL 3. Giả lập trình duyệt đang gửi CURL 4. Lời kết 1. Method  GET trong...

16 Oct 2017

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm curl_setopt php dùng để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Như tôi đã trình bày vì nội dung các tham số của hàm này quá nhiều nên không thể liệt kê ra hết được, vì vậy chúng  ta sẽ làm từng ví dụ để dễ dàng nắm bắt hơn. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy hình từ site khác bằng PHP CURL Nội dung chính 1. Hàm lấy hình từ site khác ...

16 Oct 2017

Bài trước chúng ta đã làm một ví dụ đơn giản sử dụng CURL để viết một ứng dụng đó là chạ một trang web khác, trong bài đó chúng ta có sử dụng hàm curl_setopt để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm này và các thông số truyền vào của nó nhé. Nội dung chính 1. Hàm curl_setopt trong CURL PHP 2. Danh sách các thông số cấu hình c...

16 Oct 2017

Như các bạn biết CURL là một chương trình, một thư viện được tích hợp trong PHP với mục đích là truyền dữ liệu dưới dạng protocols nên nó được ứng dụng rất rộng rãi hiện nay. Ví dụ bạn viết chương trình đăng nhập tự động vào Google bằng cách sử dụng code PHP thì thông thường chúng ta sử dụng thư viện fsockopen, nhưng từ khi CURL ra đời thì người ta lại chọn CURL. Việc tìm hiểu CURL cũng ...

16 Oct 2017

Trong PHP7 đã bổ sung hai hàm dùng để tạo giá trị ngẫu nhiên đó là hàm random_int() và random_bytes(), về chức năng  thì nó giống hàm rand() trong PHP vậy. random_bytes : trả về định dạng byte random_int: trả về một số ngẫu nhiên Nội dung chính 1. Hàm random_bytes trong PHP7 2. Hàm random_int trong PHP7 3. Lời kết 1. Hàm random_bytes trong PHP7 Hàm r...

16 Oct 2017

Trong bài này chúng ta tìm hiểu đến Closure Call, một phương thức mới trong PHP7. Và trước khi vào bài thì mình giới thiệu sơ lược qua phương thức Closure bindTo đã nhé, đây là một phương thức có chức năng tương tự như Closure Call. Nội dung chính 1. Closure bindTo 2. Closure Call 3. Kết hợp với Anonymous Classes 4. lời kết 1. Closure bindTo Các phiên bản t...

16 Oct 2017

Trước đây để khởi tạo mới một đối tượng thì bắt buộc ta phải khai báo class trước, điều này rất rõ ràng nhưng lại không đáp ứng được một số trường hợp trong thực tế, vì vậy Anonymous Classes ra đời. Để phân biệt class thông thường và Anonymous Class thì trước tiên chúng ta tìm hiểu cú pháp class thông thường đã nhé. Nội dung chính 1. Tạo class các phiên bản trước PHP7 2. Ano...

16 Oct 2017

Trong bài này chúng ta tìm hiểu đến một sự thay đổi lớn trong việc gán giá trị cho các hằng số trong PHP đó là việc bổ sung gán giá trị là mảng cho hằng số, đây là một sự thay đổi rất hay. Trước tiên mình tìm hiểu về cách khai báo hằng trong PHP version <= 5.6 đã nhé. Nội dung chính 1. Khai báo hằng trước đây 2. Khai báo hằng trong PHP7 3. Lời kết 1. Khai báo hằng ...

16 Oct 2017

Ngoài các toán tử như toán tử quan hệ, toán tử luận lý mà PHP đang hỗ trợ thì PHP7 đã bổ sung thêm một số toán tử rất hay giúp việc xử lý dữ liệu nhanh hơn. Trong bài viết mình chỉ giới thiệu những toán tử mà mình biết thôi nhé, sau này tìm ra thêm mình sẽ bổ sung. Nội dung chính 1. Toán tử ?? Null Coalescing Operator 2. Toán tử <=> Spaceship Operator 3. Lời kết ...

16 Oct 2017

PHP7 đã cung cấp thêm một số tính năng mới cho việc xây dựng hàm rất giống với ngôn ngữ C, C++ hay C# đó là ta có thể ràng buộc kiểu dữ liệu của các tham số trong hàm, xác định kiểu giá trị trả về của hàm. Trước khi vào bài học thì mình đưa ra danh sách các kiểu dữ liệu thông dụng trong PHP7 đã nhé. Nội dung chính 1. Danh sách các kiểu dữ liệu trong PHP7 2. Xác định kiêu dữ ...

16 Oct 2017

Chế độ Strict Mode mình đã từng giới thiệu ở series học Javascript căn bản rồi, đây là chế độ ràng buộc có tính chất cao nhất trong lập trình, và trong PHP7 đã bổ sung chế độ này. Nội dung chính 1. Coercive Mode  2. Strict Mode 3. Lời kết 1. Coercive Mode PHP7 có cung cấp nhiều cú pháp mới và có tính ràng buộc cao nên mặc định khi bạn lập trình thì bạn đang sử ...

16 Oct 2017

Trước khi bắt đầu học PHP7 thì bắt buộc bạn phải cài đặt PHP7 thì mới có thể chạy các tính năng mới của nó được. Để cài đặt PHP7 thì mình xin chia ra làm hai loại chính, loại thứ nhất là cài đặt tại localhost để học và loại thứ hai là cài đặt trên VPS hoặc Server để chạy live. Nhưng vì series này chúng ta đang học nên mình chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt XAMPP 7.0.2  trên localhost vì nó ...