26 Nov 2017

Chọn Database trong lập trình Mobile ?

QuestionsCategory: Frontend-MobileChọn Database trong lập trình Mobile ?
Tai asked 5 months ago

Em đang phân vân các hệ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng mobile?

Xin được tư vấn SQLite, Realm và Firebase 🙂

Leave a Reply