05 Nov 2017

Chọn Framework nào để xây dựng blog ?

QuestionsCategory: KhácChọn Framework nào để xây dựng blog ?
hdesign asked 6 months ago

Chào mọi người,

Em có ý định lập 1 website cá nhân xin hỏi framework nào dễ dàng cho người mới bắt đầu.

Chỉ có kiến thức sơ về HTML-CSS 😀 em đang học việc làm Designer, dự định của em là có 1 trang Portfolio.

Cảm ơn mọi người.

Leave a Reply

1 Answers
admin answered 5 months ago

như site đang xài WordPress 😀

Leave a Reply