31 Mar 2018

Công cụ lập trình nào tốt nhất cho React Native ?

QuestionsCategory: Tool KitCông cụ lập trình nào tốt nhất cho React Native ?
React begginer asked 3 weeks ago

Xin hỏi công cụ lập trình nào cho người mới bắt đầu React Native ạ ?

Mấy thánh trên level cao toàn gợi ý Visual Code của M$ nhưng em gà nên đuối quá muốn kiếm cái dễ hơn.

Xin cảm ơn

Leave a Reply