Định hướng lập trình iOS ?

  2
  138
  QuestionsDanh mục đơn: KhácĐịnh hướng lập trình iOS ?
  iosnewbie asked 1 năm ago

  Em đã có kiến thức cơ bản java android, xin hỏi nên tiếp cận iOS trên Objective-C hay Swift ạ ?

  daniel replied 1 năm ago

  swift

  Trung replied 1 năm ago

  Swift Objective-C đều Ok
  Swift tiếp cận chắc nhanh hơn còn Obj thì sẽ hiểu rõ hơn về runtime của iOS Application