14 Nov 2017

Tự động hóa bắt đầu từ đâu?

QuestionsCategory: KhácTự động hóa bắt đầu từ đâu?
nam asked 5 months ago

Hi,

Em định đi mảng tự động hóa xin hỏi nên nghiên cứu ngôn ngữ lập trình, công cụ, thiết bị nào ?

Xin Cảm Ơn

pythonviet replied 5 months ago

Theo mình biết bây giờ hót nhất là Nhúng và Rap :d bạn vọc Rap thì có vẻ như là dễ hơn vì nó dùng Python nên dễ tiếp cận hơn về mặt lập trình 🙂

Leave a Reply